www.7727.com

通知公告

www.7727.com

新闻动态

铸锻厂固定资产处置清单

发布时间:2019-08-16 文章来源: 阅读次数:

序号

资产编号

资产名称

型号及规格

购置年月

台数

备注

1

1042-0930

清理采暖管道

非标

2014-12-27

1

捆绑处置

2

1012-1955

离心式通风机

BPC-12B

/

1

3

1012-1964

离心式通风机

4-72-116A

/

1

4

1011-0123

单机除尘器

PL-1600/A

1994-8-1

1

5

1011-0322

廻转反吹双扁袋除尘器

Q24C

2000-3-1

1

6

1021-0056

防爆风机

B4-72

2003-5-1

1

7

1042-3914

低压配电屏

BSL-10.02A

1989-11-1

1

8

1042-3915

低压配电屏

BSL-15.14

1989-11-1

1

9

1041-0087

动力配电箱

1*400Af/x*200+7*100A

2000-3-1

1

10

1041-0717

低压配电柜

XL-21G

2009-2-28

1

11

1081-2680

无线数传电子吊秤

DCS-8Hg-xs

2006-8-1

1

                                                                                                               联系人:马珊珊   

电话:13592098791

                      注:表中设备详情以现场实物为准